De volgende donateurs hebben dit project mede mogelijk gemaakt:

  • Jakob Arbeider
  • De gemeente Midden Groningen
  • Buurtvereniging de Speeltuin te Winschoten

Wij zijn hen zeer erkentelijk voor de donaties die zij gedaan hebben!